Kezdőlap

Gergely Pál (Kolozsvár, 1902.Bp., 1982. okt. 27.): könyvtáros, irodalomtörténész. Az Újság c. kolozsvári lap munkatársa, 1902-től joghallgató Bp.-en. A Bartha Miklós Társ. tagja, a Híd c. lap szerk.-je (1927-28). 1928-tól az MTA elnöki hivatalának gyorsírója, 1949-től nyugdíjba vonulásáig (1967) az Akad.-i Könyvtárban a Kézirattár munkatársa. Könyveiben, tanulmányaiban az MTA és könyvtárának történetére vonatkozó kutatásait tette közzé. Kovács Ágnessel együtt kiadta Kriza János Székely népköltési gyűjteményét (1-2., Bp., 1956), kritikai kiadásban Arany János hivatali (1-2., 1964-66) és Vörösmarty Mihály publicisztikai (1977) írásait, feldolgozta Vikár Béla és Szabó Lőrinc gyorsírásos hagyatékát. – F. m. Székely világjárók (Bp., 1940); Erdélyi gondolatok (1944); Arany János és az Akadémia (Bp., 1957); Az Akadémiai Értesítő és a Magyar Tudomány repertóriuma 1840-1960 (Bp., 1962); A Magyar Tudományos Akadémiára hagyott Vigyázó-vagyon sorsa (Bp., 1971). – Irod. F. Csanak Dóra: G. P. (Magyar Könyvszle, 1983. 3. sz.); Kovács Ágnes: Búcsú G. P.-tól (Ethnogr., 1983. 3. sz.).