Kezdőlap

Gergő Zoltán (Szeged, 1893. jan. 16.Bp., 1975. aug. 24.): közgazdász. Az I. világháborúban hadifogságba esett. Hazatérve 1926-ig az Angol–Osztrák Bank, majd az Újpesti Posztógyár tisztviselője volt. Lefordította Marx A tőke c. művét (l., Bp., 1934–36). A harmincas évek elején csatlakozott a Társadalmi Szemle köréhez. A kolozsvári Korunk munkatársa volt, cikkeit a Népszava is közölte. Közgazdasági tanulmányai a kommunista Szürke Könyvek sorozatban jelentek meg Nagy Gábor, Kiszely János álnéven. 1945 után az MKP központi vezetősége gazdasági bizottságában dolgozott, majd politikai gazdaságtant tanított a Közgazdaságtudományi Egy.-en (1948), az Agrártudományi Egy.-en (1948), a Színház- és Filmművészeti Főisk.-n. Lefordította Marx A politikai gazdaságtan bírálatához c. művét (1953). Megszervezte a szövetkezeti kutatócsoportot, titkára, majd alelnöke lett a Szövetkezeti Tudományos Tanácsnak. – F. m. A tőkés termelési mód útja és természete (Bp., 1942); Világgazdaság és háború (Bp., 1943); Kis közgazdasági enciklopédia (Bp., 1943); Bevezetés a közgazdaságtanba (Bp., 1943); A Magyar Tanácsköztársaság szövetkezeti tapasztalatai (Bp., 1964); A szövetkezetek szerepe a szocialista társadalomban (Bp., 1966).