Kezdőlap

Gerster Károly (Kassa, 1819Pest, 1867. jan. 27.): építész. A bécsi képzőművészeti ak.-án 1836-ban kezdte meg építészeti tanulmányait. Az 1840-es évek elején Pesten telepedett le s (többnyire Frey Lajossal közösen) vállalt megbízásokat (a Guszev u. 17. sz. bérház, a Nádor u. 22. sz. ún. Oszwald-ház, a Deák téri volt ev. iskola stb.). 1857-ben a kassai dóm helyreállítását végezte Frey segítségével, Kanser Lipóttal és Feszl Frigyessel közösen építette Budán a vízivárosi volt kapucinus templomot és kolostort, a fegyverneki r. k. templomot és a pécsi zsinagógát. Önnálló műve a szegedi Fekete-ház és a hajdúböszörményi ref. templom átépítése. 1862-ben Henszlmann Imrével együtt az egri várszékesegyház helyén ásatott.