Kezdőlap

Gertrud (1185 körül? , 1213. szept. 13.): királyné, Berthold meráni hg. leánya, II. András első felesége. 1203 előtt kötött András hg.-el házasságot. Szerepet játszott férje (akkor még András hg.) Imre kir. elleni lázadásában, amiért 1203-ban Imre ~ot vagyonától megfosztotta és hazaküldte. 1205-től királynéként német kíséretét és rokonságát magas méltóságokhoz juttatta, szertelen pazarlása a kincstárt teljesen kimerítette. Amikor a férje távollétében öccsével, Bertholddal együtt gyakorolta a hatalmat, az idegen uralom miatti elkeseredés összeesküvésben tört utat magának. Az elsőt leleplezték, a második – amelyet a hagyomány szerint Bánk bán vezetett – sikerült. A pilisi erdőben vendége, Lipót osztrák hg. tiszteletére rendezett vadászaton Bánk veje, Péter bihari ispán és Kacsis nembeli Simon gyilkolta meg. Az összeesküvés indítóoka kétségtelenül az elégedetlenség volt uralmával; Bánk feleségének elcsábítása (Ottó meráni hg.) történetileg nem bizonyítható. Gyilkosait csak fia, IV. Béla büntette meg. A pilisi cisztercita kolostorban temették el. Szi. Katona József: Bánk bán.