Kezdőlap

Giczy András; Géczy (?Fogaras, 1614. dec. vége): nagybirtokos főnemes, erdélyi trónkövetelő. Előbb a Mágóchyak familiárisa, 1590-től 1600-ig munkácsi várkapitány. Báthori Gábor szolgálatába állt, akitől hatalmas birtokokat kapott adományba. 1608-tól váradi kapitány. 1612 elején Báthori a Portára küldte követségbe. Az erdélyi elégedetlenek nevében a fejedelemséget magának kérte, s Jenő és Lippa várát odaígérve, az addigi 10 000 helyett 15 000 forint évi adót vállalva megnyerte a Porta támogatását. Török kísérettel és a havasalföldi vajda hadaival tért vissza, egyesült a fellázadt szászokkal, de 1612. okt. 16-án a Brassó melletti földvári csatában Báthori szétverte seregét. Mo.-ra menekült. 1613-ban Báthori megkegyelmezett neki, maga mellé vette, ~ azonban titokban továbbra is ellene dolgozott, ő volt Báthori meggyilkoltatásának szervezője. Bethlen fejedelem 1614. dec. 10-én ezért Szebenben elfogatta, majd Balling János fogarasi kapitány a fejedelem tudtával kivégeztette.