Kezdőlap

Gidófalvy Géza (Oláhkarácsonyfalva, 1840Gyulafehérvár, 1916. aug. 3.): az udvari kancellária hivatalnoka, tanár, a modern magyar grafikai gyorsírás úttörője. A bécsi műegy.-en és tudományegy.-en folytatta tanulmányait és ott Markovits Ivánnal, aki Gabelsberger német rendszerének bécsi egy.-i előadója és a Reichsrat gyorsírója volt, megalapította a Bécsi Magyar Gyorsíró Egyletet, 1866-ban Bécsben Gyorsírászati Közlöny címmel lapot szerk., amely később Gyorsírászati Lapok elnevezéssel évtizedeken át a Bp.-i Magyar Gyorsíró Egyesület hivatalos orgánuma volt. 1867-től a nagyszebeni főgimn. tanára.