Kezdőlap

Gidófalvy Lajos (Bögöz, 1901. jan. 1.Bp:, 1945. jan.): tisztviselő, katonatiszt. Bp.-en a közgazdasági egy.-re iratkozott be, tanulmányait azonban anyagi nehézségek miatt abba kellett hagynia. Min.-i tisztviselői állásának elvesztése után segédmunkásként dolgozott, majd a XIII. kerületi katonai parancsnokságon mint körzeti leventeparancsnok működött. 1944 őszén megbízást kapott a XIII/1. Kiegészítő Karhatalmi Század megalakítására. Mint demokratikus gondolkodású és németellenes érzelmű tiszt lehetővé tette, hogy a Vilmos-laktanyában levő alakulatánál katonaszökevények, szökött munkaszolgálatosok és más üldözöttek menedéket kapjanak. Kapcsolatot talált az ellenállási mozgalommal és a már 2000-re duzzadt alakulat tagjaiból létrehozott ellenállási csoportokkal német- és nyilasellenes akciókat hajtottak végre. 1945 jan.-jában a letartóztatás elől illegalitásba vonult. A nyilasokkal vívott tűzharcban vesztette életét.