Kezdőlap

Gillyén József (Szatmárnémeti, 1870. ápr. 11.Bp., 1918. aug. 26.): hidrológus és folyammérnök. Oklevelét a bp.-i kir. József Műegy. mérnöki karán 1895-ben szerezte, majd áll. szolgálatba lépett: a szatmári (1896–1903), az aradi folyammérnöki hivatalnál (1904–08) dolgozott. 1909–1912 között a Földművelésügyi Min. vízrajzi osztályán teljesített szolgálatot, és tanulmányban dolgozta fel a – nemzetközi viszonylatban is korán: a század első éveiben berendezett – hidrológiai kísérleti területeken végzett észlelések eredményeit. Ezt az alapvető tanulmányt 1911-ben több kisebb, a tárgykörbe vágó tanulmánya és a francia H. Tavernier „Vízmennyiségmérés változó medrű folyókon” c. munkájának fordítása követte. Gyakorlati feladatai a korszerű folyamszabályozási módszerekre irányították figyelmét, és először alkalmazta hazánkban H. Girardon elveit. 1913-ban a Felső-Duna induló kisvízi szabályozásához, a pozsonyi folyammérnöki hivatalba helyezték át, majd rövidesen műszaki tanácsosi rangban a hivatal főnökévé nevezték ki. – F. m. Hidrológiai tanulmányok a Gladna-patak, a Szernye-mocsár és a Ferenc-csatorna jobbparti delta-lecsapoló társulat területén (Vízügyi Közlemények, 1910); A Maros-szabályozás mai állása (Vízügyi Közlemények, 1912); A pozsonyi folyammérnöki hivatal Dunaszakaszán 1913 évben végzett munkálatok (Vízügyi Közlemények, 1915. 1-2. sz.).