Kezdőlap

Gion János (Katalinfalva, 1864? ): szociáldemokrata vezető, szabómunkás. Iparos vándorévei során Ausztriában bekapcsolódott az anarchista mozgalomba, ezért 1884-ben kiutasították. Hazatérve Nagybecskereken a szakszervezetek megalakulását irányította, majd 1890-ben Bp.-re költözött. Mint igen művelt, lelkes agitátor, a radikálisok oldalán kapcsolódott be a pártvezetőség munkájába. A német nyelvű pártlap szervezője, 1891–92-ben az SZDP vezetőségének tagja. Később a betegpénztári bürokrácia ellen küzdő pártellenzéki csoporthoz csatlakozott, annak egyik vezetője lett. Részt vett a Népszava és a „Munkás” csoport megegyezése révén létrejött pártegyesítésben, az 1894-i kongresszuson beválasztották a pártvezetőségbe. 1894-ben a Bánffy-kormány más vezetőkkel együtt születési helyére toloncoltatta. Ezután is kapcsolatban maradt a pártvezetőséggel. Az agrárkérdésről írt cikkeit a pártsajtó közölte. 1894 végén elítélték. Börtönbüntetésének letöltése után Ausztriába távozott.