Kezdőlap

Giovannini Rudolf (Füzesabony, 1891. márc. 22.Bp., 1963. szept. 23.): gyógyszerész, gyógynövény- szakember. 1913-ban beiratkozott az egy.-re, katonai szolgálata után gyógyszerészi oklevelét 1919-ben szerezte meg. 1919-től a hazai gyógynövények termesztésével, gyűjtésével, kereskedelmével és gyógynövénybeváltással foglalkozott. 1924-ben a Földmívelésügyi Min. a Gyógy- és Vegyipari Növényforgalmi Iroda vezetésével bízta meg, 1936-tól a min. Gyógynövénykísérleti Állomásának vezetője. 1945-től kísérletügyi ig. 1947-ben a kormány a gyógynövények miniszteri biztosává nevezte ki. 1950-től az Orsz. Mezőgazdasági Minőségvizsgáló Intézet gyógynövényosztályának vezetője nyugdíjazásáig. Kutatási területe és tudományos munkássága a hazai gyógynövénybegyűjtés, -vizsgálat, -minősítés és a belföldi kereskedelem szervezésére, valamint külföldi megismertetésére terjedt ki. Részt vett a gyógynövények szabványosításában. Tagja volt a VI. Magy. Gyógyszerkönyv szerkesztő bizottságának, a Gyógynövény Szabványügyi Szakbizottságnak. A Herba c. szakfolyóiratnak főmunkatársa (1924–25), majd főszerk.-je (1940–1945). Számos szakcikke jelent meg különböző szaklapokban. – F. m. A magyar gyógynövény hatása (Darvas Ferenccel, Bp., 1926); Magyar gyógynövények (I-II., társszerzők Augustin Béla, Jávorka Sándor és Rom Pál, Bp., 1948); Gyógynövényeink (Szathmáry Gézával, Bp., 1958). – Irod. Herba Hungarica (1963. 3. sz.).