Kezdőlap

Gizella (985 körülPassau, 1065. máj. 7.): királyné, II. (Civakodó) Henrik bajor hg. leánya, IV. (Szent) Henrik német császár (996–1024) húga. Apácának készült, de Géza m. fejedelem 995-ben megkérte kezét fia, a későbbi I. István számára. A házasságkötés 996 körül történhetett. ~val több német lovag került Mo.-ra. Valószínűleg öt gyermeke született, a nagykorúságot azonban csak Imre érte el. Rajta kívül egy fiú, Ottó nevét ismerjük. ~ I. István életében előmozdította a keresztény hit terjedését, jövedelméből vállalta a templomok felszerelését. Műhelyéből kikerült két miseruhát ismerünk, az egyiket a fehérvári templomnak ajándékozta 1031-ben, mely később a m. kir.-ok koronázási palástja volt, a másik XIX. János pápa részére készült. Veszprém völgyében apácakolostort alapított. István halála után utóda, Péter ~-t jövedelmei egy részétől megfosztotta. Aba Sámuel bukása után a császár kíséretében Bajoro.-ba tért vissza, ahol a passaui apácakolostorba lépett, s annak főnökasszonyaként halt meg. A kolostorban temették el, sírja és 1095-ben készült sírfelirata fennmaradt.