Kezdőlap

Glaser Géza (Perbete, 1877. nov. 13.Bp., 1961. máj. 30.): közgazdasági író, a Magyar Földbérlők Országos Szövetségének ügyvezető ig.-ja, nagybérlő. Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület (OMGE) igazgatóválasztmányi tagja, az Orsz. Mezőgazdasági Kamara igazgatósági és szakosztályelnökségi tagja. 1908-tól 16.000 holdas bérletét vezette, amelyen szesz-, olaj-, keményítő-, pótkávé- és bőrgyárat létesített. – M. A világgazdasági válság megszüntetésének egyetlen módja: az export-agrárállamok kivitelének centralizálása (Bp., é. n.).