Kezdőlap

Glauber Andor (Bp., 1910. febr. 5.Bp., 1983. aug. 24.): orvos, egyetemi tanár, az orvostudomány kandidátusa (1959). Tanulmányait Prágában, majd Szegeden végezte, ahol 1935-ben orvosdoktori oklevelét szerezte. 1935-1951 között a Nyomorék Gyermekek Orsz. Otthonában dolgozott Zinner Nándor mellett. 1951-től az akkor alakult Orthopédiai Klinika munkatársa lett, 1953-1980 között ig.-ja és tanszékvezető egy.-i tanára. 1973-1983 között az Orsz. Orthopédiai Intézet ig.-i tisztségét is betöltötte. Munkásságával megteremtette hazánkban az ortopédia klinikai szintű művelését, irányításával indult meg e szakterület tudományos fejlődése. Kandidátusi disszertációját az osteogenesis kísérletes vizsgálatáról írta, később főleg klinikai témájú közleményei jelentek meg. A veleszületett csípőficam, a coxarthrosis kezelése és a csonttumorok diagnosztikája területén ért el jelentős eredményeket. Utóbbi témából alapvető könyvet is megjelentetett. Fontos szerepet játszott abban, hogy az ortopédia oktatása megindult a pécsi és a debreceni orvostudományi egy.-en. A Magy. Orthopédiai Társ. alapító és élete végéig t. elnöke. Tagja volt a Nemzetközi Sebész Társ.-nak, a Nemzetközi Ortopédiai és Traumatológiai Társ.-nak és számos m. és külföldi orvosi társaságnak. Több tudományos folyóirat szerkesztőbizottsági tagja volt. – F. m. Ortopédia (tankönyv, Bp., 1954); A csonttumorok diagnosztikája (Bp., 1970). – Irod. Vizkelety Tibor: Dr. G. A. (1910-1983) (Orv. Hetil., 1983. 43. sz.).