Kezdőlap

Glück Félix (Bp., 1923London, 1981): grafikus, festőművész. Művészeti tanulmányait a New-Castle-on-Tyrne-i (Anglia) szabadiskolában és királyi kollégiumban végezte. 1950-ben a Victoria and Albert Museum színes fametszetei nemzetközi társaságának első díját nyerte el. 1956-ban végleg Angliában telepedett le. 1952-1957 között számos m. regény- és elbeszéléskötetet, ill. fordítást illusztrált Bp.-en. A Hornsey-i Képzőműv. Akad. tanára, majd később művészeti igazgatója volt Angliában.