Kezdőlap

Góby Józsefné, László Gizella (Solt, 1920. júl. 20.Bp., 1974. febr. 11.): kiadói főszerkesztő. 1937-ben középiskolában folytatott szocialista politikai szervezkedés miatt letartóztatták, kicsapták a gimn.-ból. 1938-ban Angliába ment, ott érettségizett; beiratkozott a londoni egy. közgazdasági és államtudományi fakultására. Bekapcsolódott az angol kommunista párt diákmozgalmi tevékenységébe. 1939-ben tért vissza Mo.-ra. 1941-től 1945-ig Bp.-en magántisztviselőként dolgozott. 1945 után pártmunkás a XII. ker.-ben. 1948-ban az MDP központjában osztályvezető lett. 1949-ben helyezték át a Népművelési Min.-ba, ahol irányítása alá tartozott a tanácsok által szervezett politikai és kulturális munka, az ismeretterjesztés és a nemzetiségi ügyek. 1954-től a Szikra Kiadóban a m. nyelvű szerkesztőség filozófiai csoportjának vezetője. 1957-től a propagandaosztályt vezette, szerk. a Belpolitikai Szemle c. folyóiratot, majd a Nemzetközi Szerkesztőségben a Béke és Szocializmus c. folyóirat mo.-i főszerk.-jeként a nemzetközi munkásmozgalommal foglalkozó művek fordítását és sajtó alá rendezését végezte.