Kezdőlap

Gockler Lajos (Temesvár, 1864? ): tanító, pedagógiai író. Tanult Aradon; Jénában; Zürichben, Párizsban, Londonban és Oxfordban, tanított Aninabányán, Nagybecskereken, Kolozsvárott; Bp.-en. Szerk. a Torontálmegyei Tanügyet (1893) és több lap munkatársa volt. – F. m. La pédagogie de Herbart (Paris, 1905); A jellemnevelés módjai és eszközei (Bp., 1921); Átöröklés és nevelés (Bp., 1928); Die Grundfragen der Erziehung in biologischer Bedeutung (Halle, 1935).