Kezdőlap

Goll Aladár (Bp., 1886.?Bp., 1957.? ): zeneíró. Zongorázni és zeneelméletet édesapjától, hegedülni a bp.-i Nemzeti Zenedében Kálmán Adolftól tanult. Sajtó alá rendeztea Tudományos Zsebkönyvtárban apja Általános zenetan és zeneműszótár c. művének újabb kiadását. Apja halála után 1907-ben átvette és tovább folytatta az Apolló férfikar gyűjteményes folyóirat szerkesztését, ami a háború alatt és után szünetelt, de 1926-tól újra megjelent negyedévenként. 1936-ig 780 férfikari szerzeményt tartalmazott, s a m. dalárdák gazdag tárháza volt. 1922-24-ben a Nemzeti Újságban Radnai Miklóssal a zenei rovatot látta el; 1925-ben az Új Nemzedékbe is írt zenei cikkeket. 1906-ban megalapította (többedmagával) a Bp.-i Egy.-i Énekkart, amit néhány évig sikeresen vezetett.