Kezdőlap

Gombocz István (Bp., 1921. dec. 17.Bp. 1973. ápr. 10.): jogász, könyvtáros. ~ Endre botanikus fia, ~ Zoltán nyelvtudós unokaöccse. A bp.-i tudományegy. jogi karán végzett. 1943 nyarán Svájcban ösztöndíjas; doktorrá avatták (1947). 1946–47-ben a Magy. Szeszkiviteli Vállalatnál, 1947-től a külügymin.-ban dolgozott, onnan kapott féléves hollandiai ösztöndíjat. A bukaresti m. követség attaséja (1949), a külügymin. jogi és konzuli osztályára helyezték át (1950). Ezután a Magy. Orsz. Levéltárba került (1951), majd 1952. jan.-tól élete végéig az OSZK dolgozója volt. Itt 1954-től a nemzetközi csereosztály vezetője. Nevéhez fűződik az osztály országos nyilvántartó, egyeztető és tájékoztató feladatának, valamint a szocialista országokkal kötött művelődési egyezményekben meghatározott teendők megszervezése, az OSZK nemzetközi kapcsolatainak bővítése. A Magy. Könyvtárosok Egyesületében a Könyvtárosegyesületek Nemzetközi Szövetsége (IFLA) ügyeit intézte. Az IFLA nemzetközi cserebizottságának 3 éven át titkára, 1969-től elnöke volt. Ő szervezte ennek a bizottságnak Bécsben tartott nemzetközi kiadványcsere-kongresszusát (1972). Részt vett a Magy. UNESCO-Bizottság munkájában, az UNESCO Hivatalos Kiadványok Nemzetközi Cseréje nevű albizottság kelet-európai összekötője volt. Sokat írt a nemzetközi kiadványcseréről, a könyvtárak nemzetközi kapcsolatairól és a nemzetközi művelődési szervekről. Az IFLA róla elnevezett ösztöndíjat alapított, amelyet minden évben egy fiatal m. könyvtáros kap amerikai tanulmányútra. – F. m. Az UNESCO bibliográfiai munkája (Bp., 1958); A magyar könyvtárak nemzetközi kiadványcseréje (Bp., 1963); Magyarország az UNESCO kiadványaiban (Bp., 1970); Magyarország és az UNESCO. Sajtóbibliográfia 1946–1970 (Bp., 1972). – Irod. Tóth András: G. I. (Magy. Könyvszle, 1973); Haraszthy Gyula: G. I. (OSZK Évk.-e, 1970–71, Bp., 1973); Gombocz Istvánné: G. I. irodalmi munkássága (OSZK Évk.-e, 1970–71., Bp., 1973); Birkás Endre: G. I. (Könyvtáros, 1973).