Kezdőlap

Gombos Imre, báró (? , 1660as évek – ? ): császári altábornagy. Sáros vm.-i köznemesi család sarja. Részt vett a török háborúban. 1702-ben mint ezredes huszárezredet állított Borsod-Szabolcs területéről. 1702–04-ben a rajnai hadszíntéren hadakozott. 1703-ban generális főstrázsamester. 1705–11 között Mo.-on harcolt a kurucok ellen. 1706-tól altábornagy, 1708-ban báróságot szerzett.