Kezdőlap

Gombos Károly (Debrecen, 1924. jan. 2.Bp., 1987. jan. 9.): művészettörténész. Középisk.-it Debrecenben végezte, bekapcsolódott az illegális pártmunkába. 1945 után függetlenített szakszervezeti alkalmazottként dolgozott. 1951-től 1967-ig az MDP kulturális osztályán a közgyűjteményi ügyek előadója volt. 1960-tól 1964-ig Moszkvában társadalomtudományokat tanult az SZKP KB Pártfőiskoláján. 1967-ben a Hopp Ferenc Keletázsiai Művészeti Múz. ig.-ja lett. 1967 és 1969 között Moszkvában művészettörténeti tanulmányokat folytatott a kaukázusi és középázsiai népek művészete és iparművészete témakörében. – F. m. Örményország (Gink Károllyal, Bp., 1972); Régi szövött keleti szőnyegek és hímzések (Bp.-Sárvár, 1980); Régi anatóliai szőnyegek (Sárvár, 1982); Aszkéták, dervisek, imaszőnyegek (Bp., 1985).