Kezdőlap

Gonda Imre (Bp., 1914. dec. 19.Bp., 1984. júl. 3.): történész, a történettudomány doktora (1977). 1932-ben érettségizett a bp.-i Madách Imre Gimn.-ban. 1940-től jelentek meg történeti tárgyú írásai Az Ország Úja c. folyóiratban. 1945-47-ben a Külügyi Társ. titkára és könyvtárosa. 1947-54-ben a Külügymin. főelőadói beosztású könyvtárosa, 1954-tól az MTA Történettudományi Intézetének tudományos munkatársa, majd nyugalomba vonulásáig (1981) főmunkatársa volt. Fő kutatásai területe az osztrák és német történelem kül- és belpolitikai problémái a XIX. sz. közepétől az I. világháború végéig. – F. m. Bismarck és az 1867-es osztrák-magyar kiegyezés (Bp., 1961); Bismarck (Életek és korok, Bp., 1967); A Habsburgok (Niederhauser Emillel,Bp., 1977; németülis); VerfallderKaiserreiche in Mitteleuropa (Bp., 1977).