Kezdőlap

Gregoriancz Pál (?Bécs, 1565. okt. 21.): győri püspök, diplomata. Horvát nemesi család sarja. 1549-ben pozsonyi prépostnak, 1550-ben zágrábi püspöknek nevezték ki. Ugyanebben az évben I. Ferdinánd megbízottjaként a pápához és az itáliai fejedelmekhez ment segélyért a törökök ellen. 1551-ben I. Ferdinánd egyik követe a tridenti zsinaton. 1552-ben Rómában járt, és Fráter György meggyilkolása ügyében Ferdinánd számára kieszközölte a pápai felmentést. 1554-től győri megyés püspök. 1565-ben kalocsai érsek lett, 1551-ben részt vett a Quadripartitum Jurium… szerkesztésében. – F. m. Breviarium rerum Hungaricarum (kiadta Bél Mátyás, Adparatus II. Pozsony, 1746).