Kezdőlap

Greguss Mihály (Pusztafödémes, 1793. júl. 1.Pozsony, 1878. szept. 27.): főiskolai tanár, író. ~ Ágost és Gyula apja. Tanulmányait a pozsonyi ev. líceumban, 1814–16-ban a tübingeni és a göttingeni egy.-en végezte. 1817-től az eperjesi kollégiumban, 1833-tól Pozsonyban az ev. főisk.-n a bölcselet és a történelem tanára. Eperjesen nagy hatással volt diákjai közt a fiatal Kossuthra, aki utóbb is hálával emlegette. Ő volt az első ev. tanár, aki m. nyelven tanította az ún. bölcseleti (köztük természettudományi) tárgyakat. Nemzeti és szabad szellemű megnyilatkozásai miatt a kormány részéről üldöztetésben volt része. Sok matematikai, fizikai, történeti, filozófiai tárgyú értekezése maradt kéziratban. Számos költeménye is írt latin és m. nyelven. – F. m. Compendium aestheticae… (Cassoviae, 1826); G. M. válogatott kisebb munkái (Szarvas, 1852, önéletrajzzal).