Kezdőlap

Greschik Jenő (Késmárk, 1887. aug. 12.Bp., 1967. febr. 11.): zoológus, ornitológus. Egy.-i tanulmányait a bp.-i egy.-en folytatta és 1910-ben doktorált. 1906-tól a Madártani Intézet munkatársa, majd az I. világháború után kényszer-nyugdíjazták. Ekkor Tolna megyében selyemhernyó-tenyésztési szakértőként dolgozott, majd a bp.-i Természettudományi Múz. Állattárának munkatársa; innen vonult nyugdíjba 1944-ben, igazgatói rangban. A II. világháború után ismét több évig aktívan dolgozott az Állattárban. Elsősorban a madarak szövettanával foglalkozott, de bagoly köpetekből származó emlős csontmaradványokat is vizsgált, élete vége felé darazsakat is tanulmányozott. – F. m. Murinae zápfogai (Aquila, 1910); Vetési varjú bélcsatornájának szövettana (Aquila, 1914). – Irod. Keve András: Dr. G. J. emlékezete (1887–1967) (Állattani Közl., 1968).