Kezdőlap

Grigercsik Jenő (Petrozsény, 1913. jan. 12.Kolozsvár, 1983. márc. 6.): romániai magyar meteorológiai szakíró. Szülővárosában érettségizett 1935-ben, majd a kolozsvári egy.-en folytatta tanulmányait, ahol 1940-ben tanári diplomát szerzett. Előbb Kolozsvárott középisk.-ban tanított, majd 1949-től a kolozsvári tudományegy.-en légkörtant, éghajlattant és térképészetet adott elő. 1964-től a temesvári Tanárképző Főisk.-n tanított nyugdíjazásáig, 1974-ig. Meteorológiai szakcikkei szakfolyóiratokban, valamint a Korunk és az Időjárás c. lapban jelentek meg. – F. m. Gyakorlati meteorológia (Bukarest, 1958).