Kezdőlap

Gritti, Lodovico (Istanbul, ?Meggyes, 1534. szept. 28.): török szolgálatban álló velencei kalandor, ~ András későbbi doge természetes fia. A paduai egy.-en tanult, majd ékszernagykereskedőként Istanbulban telepedett meg. Hatalmas vagyont gyűjtött s a török államnak adott nagy összegű kölcsönei révén Ibrahim nagyvezér, majd I. Szolimán szultán bizalmas tanácsadója lett. 1527-ben Laski Jeromos az ő segítségével nyerte el a szultán pártfogását János király számára. ~ politikai hatalomra vágyott s úgy vélte, erre a m. ügyekkel kapcsolatban van leginkább lehetősége. 1529-ben elkísérte Szolimánt mo.-i hadjáratára. 1530-ban a szultán Mo.-ra küldte, hogy I. Ferdinándot rábírja a kivonulásra. Nagy része volt abban, hogy János Buda várát Ferdinánd hadaival szemben sikeresen megvédte. Jutalmul János kinevezte helytartóvá, kincstárnokká, majd 1531-ben Mo. kormányzójává. Ebben a tisztségben a Porta is megerősítette. Fényűző udvart tartott, s politikai intrikáival igyekezett János kir. táborát megbontani. Leghatalmasabb politikai ellenfelét, Czibak Imrét meggyilkoltatta. Érintkezést keresett Ferdinánddal is, s megkísérelte a hatalmat teljesen magához ragadni. Az erdélyi főurak attól félve, hogy Mo.-ot török tartománnyá teszi, 1534-ben Majlád István vezetésével összeesküdtek ellene, ~ a moldvai vajdához menekült, ez azonban kiszolgáltatta a magyaroknak, akik végeztek vele. – Irod. Kretschmayr Henrik: G. élete (Magy. Tört. Életr. 1901).