Kezdőlap

Gró Lajos (Bp., 1901. febr. 20.Bp., 1943. dec. 18.): kritikus, a magyar filmesztétika egyik úttörője. Diákkorában a Galilei Kör tagja. Részt vett az 1918–19-i forradalmi mozgalmakban. 1922-től foglalkozott filmesztétikával. Kapcsolatban állt Balázs Bélával. 1925-ben megindította a Népszava filmkritikai rovatát. Irodalmi és filmművészeti tanulmányai és kritikái az 1920-as és 30-as években a Népszavában, a Szocializmusban, a Munkában, a Korunkban, a Nyugatban stb. jelentek meg. Számos írásában foglalkozott a szovjet irodalom és film művészet fejlődésével. – M. A film útja (Bp., 1927); Az orosz filmművészet (Bp., 1931). – Szi. Nádass József: Nehéz leltár (1963); Vas István: Nehéz szerelem (Bp., 1964).