Kezdőlap

Groffits Gábor (Tótmegyer, 1880. márc. 21.Keszthely, 1957. márc. 19.): mérnök, egyetemi tanár, a mezőgazdasági építészet szakembere. A bp.-i műegy.-en tanult 1902-ben. Azután a vízépítési tanszéken, majd 1905-ben a charlottenburgi (Berlin) műegy.-en volt tanársegéd. Itt és Lipcsében a vasbetonépítkezést tanulmányozta. 1907-ben ő építette az első mo.-i vasbeton hidat (Garam kövesden). 1908-ban a keszthelyi gazdasági ak. műszaki tanszékén r. tanár, 1914–18-ban harctéri szolgálatot teljesített. 1920-ban a műegy.-en magántanár, 1930-ban a magyaróvári gazdasági ak. ig.-ja. 1938-ban a felsőház tagja lett. 1942-ben az ak.-ból átszervezett Magyaróvári Mezőgazdasági Főisk. ny. r. tanára 1945-ig, 1946-tól az agrártudományi egy. ny. r. tanára 1949-ig nyugdíjazásáig. Nagyszámú gazdasági épületet tervezett és épített. Különös gondot fordított az istállók higiénikus, korszerű berendezésére. Az elsők közt ismerte fel a silózás jelentőségét s több különböző rendszerű silót tervezett. Számos cikke jelent meg m. és külföldi szak lapokban, a Köztelek építészeti rovatvezetője volt. – M. Gazdasági építészet (Bp., 1911).