Kezdőlap

Grosschmid Béni, Zsögöd (Máramarossziget, 1852. nov. 6.Visegrád, 1938. szept. 7.) jogász, egyetemi tanár, az MTA l. tagja (1901). ~ Lajos matematikus apja. Jogi tanulmányait Bécsben végezte. Rövid ideig a bíróságnál és az igazságügymin.-ban teljesített szolgálatot. 1882–85 között a nagyváradi jogak.-án tanár (polgári törvénykezés, majd kereskedelmi és váltójog), közben 1882-ben bp.-i egy.-i magántanár (magánjog). 1885-től kolozsvári egy.-i tanár (osztrák polgári jog); 1890-től 1928-ig bp.-i egy.-i tanár (m. magánjog). Műveinek jelentékeny részét Zsögöd Benő néven írta. Az 1894-iki polgári házassági törvény nagyrészt tőle származik. A német szellemi hatás elleni védekezés jegyében támadta a polgári törvény könyv hivatalos, Teleszky-féle tervezetét. Finom dogmatikai elemzései, Közép-Európában úttörő tudományos rendszerezései az „igazságosság” követelményének érvényesítését célozták a tételes jog formái között. Állásfoglalásaiban azonban feudális maradványok is tükröződnek. A kötelmi jog egész rendszerét átfogó Fejezetek kötelmi jogunk köréből c. munkáját utóbb volt tanítványai külön is kiadták. – F. m. Öröklött és szerzett vagyon (Bp., 1879); A csődtörvény (Bp., 1881); A házassági törvény (I–II. Bp., 1898 –1901); Magánjogi tanulmányok (I–II. Bp., 1901); Magánjogi előadások. Jogszabálytan (I–II. Bp., 1905); Werbőczy és az angol jog (Bp., 1928); Fejezetek kötelmi jogunk köréből (I–II. Bp., 1932–33). – Irod. Emlék könyv G. B. jogtanári működésének 40. év fordulójára (Bp., 1922); Bölöny József: G, B. mint közjogász (Magy. Közigazgatás 1938–48. sz.); Szladits Károly: A magyar jogtudomány szabadságharcosa (Jogászegyleti Szle. 1948. 1–2. sz.).