Kezdőlap

Grossmann Gusztáv József, Groszmann (Bp., 1878. aug. 10.Bp., 1957. jan. 17.): gépészmérnök, röntgenfizikus, a röntgentechnika egyik jelentős úttörője. A bp.-i műegy.-en tanult, oklevelét 1900-ban a zürichi műegy.-en nyerte. 1911-ben a berlini Siemens-Halske cég kötelékébe lépett. Itt kezdett behatóbban foglalkozni a röntgenfizika és technika kérdéseivel. 1915–18 között a cég bécsi vállalatának, 1924-ben a berlini gyár orvostechnikai rész legének vezetője. 1925–31 között a Siemens Reininger-Veifa cég ig.-ja volt. Erre az időre esik a ventilcsöves röntgenkészülékek kifejlesztése, melyben úttörő szerepe volt. 1932-ben visszavonult a gazdasági élettől és csak tudományos munkával foglalkozott. Ennek eredménye a tomográfiának nevezett rétegfelvevő röntgeneljárás elvi és gyakorlati megoldása, mely azóta az egész világon elterjedt. 1942-ben tért vissza Mo.-ra. 1951-től a Híradástechnikai Tudományos Egyesület röntgenszakosztályának elnöke. 1954-ben az Orsz. Onkológiai Intézetben dolgozott. Élete utolsó éveiben tanfolyamok szervezésével, jegyzetek kiadásával stb. mindent elkövetett, hogy a hazai röntgenológia szakmai és tudományos színvonalát emelje. – Irod. G. G. (Magy. Radiológia, 1957. 1. sz.); Vajda Pál: Nagy magyar feltalálók (Bp., 1958).