Kezdőlap

Grósz Frigyes (Nagyvárad, 1798. nov. 16. … Nagyvárad, 1858. jan. 3.): orvos. ~ Emil szemész apja. 1816-ban a pesti tudományegy. hallgatója. 1819-ben a filozófia doktorává avatták. Ezután orvosi tanulmányokat folytatott Bécsben. 1825-ben orvos- és sebészdoktorrá avatták. Utána Morvao.-ban, Teltschben működött 1829-ig, ugyanitt kórházat is létesített. 1830-ban saját költségén szemkórházat alapított Nagyváradon szegény vakok számára, ahol ingyenes kezelésben részesültek a betegek. Jelentékeny sikerrel művelte a szemészet tudományát. Az 1846-i kassai vándor gyűlésen indítványozta szemészeti osztályok felállítását. – M. Die Augenkrankheiten der grossen Ebenen Ungarns (Nagyvárad, 1857).