Kezdőlap

Grubich Vilmos (Kópháza, 1914. máj. 20.Bp., 1983. dec. 6.): orvos, az orvostudományok kandidátusa (1969). Orvosi diplomáját 1942- ben szerezte. 1950. július 6-tól dolgozott az Orsz. Testnevelési és Sport Intézetben (OTSI), kutató laboratóriumának megszervezésében már az alapítástól, 1951-től részt vett, és hosszú éveken át, 1981. jún. 30-ig vezette az intézményt. A sportélettanon belül számottevő eredményeket ért el a meteorológia sportteljesítményre gyakorolt hatásának vizsgálatában, a gyógytestnevelés, a fiatalkori hipertónia és a sportolók táplálkozásának kutatása területén. Sokrétű élettani és biokémiai munkássága eredményeként új vizsgáló eljárással, a spirotonometriával gyarapította a sportorvosi gyakorlatot. A Sportorvosi Szemle c. folyóiratnak 20 éven át munkatársa, majd felelős szerk.-je volt. Kitüntették Dalmady Zoltán- emlékéremmel (1971), a Sport Érdemérem ezüst fokozatával (1977). – M. Időjárás és az ember (Bp., 1961); Sportorvosi bibliográfia 1961- ig (Bp., 1965); A sportolók táplálkozása (Bp., 1980). – Irod. Malomsoki Jenő: In Memoriam Dr. G. V. (Sportorvosi Szle, 1984. 25. sz.).