Kezdőlap

Grünwald Béla (Szentantal, 1839. dec. 2.Courbevoie, Francio., 1891. máj. 4.): politikus, publicista, történész, az MTA l. tagja (1888). Ny-európai tanulmányutak (1864–65) és a kiegyezés után Zólyom vm. főjegyzője, majd 1871-től alispánja, 1876-tól Besztercebánya képviselője. Az Apponyi Albert-féle mérsékelt ellenzék tagja. A közigazgatás államosításának, a polgári központosításnak, ugyanakkor a nemzetiségek erőszakos magyarosításának híve. Franciao.-ban lett öngyilkos. – F. m. Közigazgatásunk és a magyar nemzetiség (Bp., 1874); A Felvidék (Bp., 1878); A törvényhatósági közigazgatás kézi könyve (I–III. Bp., 1880. bővítve I–IV. 1889); A régi Magyarország, 1711–1825 (Bp. 1888); Az új Magyarország, Gr. Széchenyi István (Bp., 1890). – Irod. Szilágyi Sándor: G. B. (nekrológ, Századok, 1891. 5. sz.); Láng Lajos: Emlékbeszéde (MTA Emlékbeszédek, 1895); Halász Imre: Egy letűnt nemzedék (Bp., 1911). – Szi. Szomory Dezső: A párizsi regény (Bp., 1929).