Kezdőlap

Gubec Máté (?Zágráb, 1573. febr. vége) a horváto.-i parasztfelkelés vezére. Az Orsić család ispánja volt Bisztra várában. 1572-ben csatlakozott a földesúri elnyomás ellen fölkelt parasztokhoz, akik 1573-ban vezérükké választották. Mintegy 20 000 parasztból álló seregét három részre osztotta: egyet Krajnába, a másikat Stájero.-ba küldte, ő maga a fő sereggel a szlavóniai Stubica környékén maradt. A sereg megosztása végzetesnek bizonyult: a hadbaszállt nemesség és végvári katonaság egyenként leverte őket, utoljára Stubicánál 1573. febr. 17-én a fősereget. ~ fogságba esett, Zágrábban a Szt. Márk téren kivégezték: izzó vastrónra ültették, fejére tüzes vaskoronát tettek, testét tüzes harapó fogókkal tépték, majd fejét levágták és testét felnégyelték. – Irod. Geréb László: A hazai osztályharcok irodalma (Bp., 1955).