Kezdőlap

Gulácsy György (Nagykároly, 1908. jan. 8.Bp., 1979. jan. 9.): ügyvéd, kisgazdapárti politikus, belügyi államtitkár. Középbirtokos családból származott. Bp.-en szerzett jogi és államtudományi doktorátust. Nyíregyházán, majd 1937-től Bp.-en folytatott ügyvédi gyakorlatot. 1931-től az FKgP tagja, 1936-tól a párt országos ügyésze. 1939-ben képviselőjelölt. Megalakulásakor, 1943-ban csatlakozott a párt Polgári Tagozatához. Részt vett az ellenállási mozgalomban. 1945. jan. 21-től máj.-ig a Bp.-i Nemzeti Bizottság tagja és főtitkára. 1945. máj.-tól az FKgP fővárosi törvényhatósági bizottsági csoportjának a vezetője. 1945. ápr.-tól 1947-ig ngy.-i képviselő. 1945. aug.-tól az FKgP Orsz. Intéző Bizottságának tagja, a párt balszárnyához tartozott. 1945. nov.-től 1946. márc.-ig a Belügyminisztérium politikai államtitkára. A párizsi m. békedelegáció tagja. 1946. okt.-ben kilépett a kisgazdapártból, majd 1947. jún. 2-án visszalépett. 1947. aug.-tól ankarai m. követ. 1949. ápr.-ban lemondott állásáról. Töröko.-ban, Libanonban, Franciao.-ban élt, majd D-Amerikába költözött. 1963-ban tért haza Mo.-ra. Az IBUSZ propaganda osztályán, majd a Magy. Szemle szerkesztőségében dolgozott. – Irod. A Budapesti Nemzeti Bizottság jegyzőkönyvei 1945- 1946 (Bp., 1975); Vida István: A Független Kisgazdapárt politikája 1944-1947 (Bp., 1976); Vida István-Vörös Vince: A Független Kisgazdapárt képviselői 1944-1949 (Bp., 1991).