Kezdőlap

Gulyás Antal (Mezőviszolya, 1884. dec. 13.Debrecen, 1980. máj. 5.): növénykórtan -élettan egy.-i tanára, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa (1952). Kolozsvárott végezte egy.-i tanulmányait. 1907-ben természettudományi doktorátust szerzett, majd 1910-ben mezőgazdasági oklevelet a Kolozsvári Gazdasági Ak.-n. 1910-ben a Kassai Gazdasági Ak.-a kezdte oktatói tevékenységét. 1914- 18-ban katonai szolgálatot teljesített. 1921-től a Debreceni Gazdasági Ak.-n oktatott nyugdíjba vonulásáig1949-ig. 1939-1945 között az Ak. ig.-ja volt. 1938-ban egy.-i magántanári képesítést szerzett a debreceni egyen növénykórtani tárgykörből. 1951-56-ban a debreceni Mezőgazdasági Kísérleti Int. tudományos kutatója. A növénykórtan oktatását igen magas szintre emelte. Fellépett a 30-as években a növényegészségügyi törvényért, a tudományos alapokon nyugvó növényegészségügyi és karantén szolgálat bevezetéséért. Fél évszázados kutató munkája során szinte minden fontos szántóföldi és kertészeti növény kórtani kérdéseivel foglalkozott, de tudományos életművének legkiemelkedőbb területét úttörő virológiai kutatásai jelentették. Tudományos és gyakorlati szempontból is nagy elismerésben részesült a dohány betegségeit és a védekezési eljárásokat ismertető tevékenysége. Tudományos életművét 15 szakkönyv s mintegy 100 tudományos közleménye reprezentálja. Számtalan kitüntetésben részesült s elsőként kapott a debreceni Agrártudományi Egyetemen „honoris causa” doktori címet. – F. m. A dohány növénykórtana (Debrecen, 1934); A burgonya vírusbetegségei (Debrecen, 1938); A dohány melegágyi betegségei (Bp., 2. k., 1951); A dohány betegségei és kártevői (Bp., 1965). – Irod. Kozári Józsefné-Lakatos Dénes: Dr. G. A. (1884-1980) (Növényvédelem, 1980. 9-10. sz.); Magyar Agrártörténeti Életrajzok A-H. (szerk. Für Lajos és Pintér János (Bp., 1987).