Kezdőlap

Gulyás Pál (Bp., 1881. jan. 5.Bp., 1963. máj. 30.): irodalomtörténész, bibliográfus, az MTA tagja (l. 1932, r. 1946–49). A bp.-i egy.-en 1903-ban szerzett tanári oklevelet. Francia filológusként indult. 1908-ban az OSZK-ban könyvtáros lett. 1914-ben a bp.-i egy.-en könyvtártanból magántanári képesítést szerzett. 1916-tól a múz.-ok és könyvtárak orsz. főfelügyelőségnek előadója volt. 1923-ban az OSZK főkönyvtárosának, 1934-ben ig.-jának neveztek ki, s még ugyanabban az évben nyugdíjazták. A bp.-i egy.-en 1922-től c. ny. rk. tanár. A m. könyvtártan és bibliográfia neves művelője. Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái folytatásán dolgozott. 1912-től Kollányi Ferenccel, 1912-től 1924-ig egyedül szerk. a Magyar Könyvszemle c. folyóiratot. – F. m. A népkönyvtárak szervezése… (Bp., 1909); Népkönyvtári címjegyzék (I. Bp., 1910–16); Voltaire és Shakespeare (Bp., 1910); Könyvészeti tanulmányok (Bp., 1911–12); Balzac és a heraldika (Bp., 1912); A magyar szépirodalom idegen nyelven a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárában (Bp., 1915, 1920); A könyvek és könyvtárak hajdan és most (Bp., 1924); Magyar írók élete és munkái (I–VI. A–D. Bp., 1925–1942); A könyvnyomtatás Magyarországon a XV. és XVI. században (Bp., 1931); A bibliográfia kézikönyve (I–II., Bp., 1941–42); Sámboky János könyvtára (Bp., 1941); Magyar írói álnévlexikon (Bp., 1956). – Irod. Kozocsa Sándor: G. P. 1881 1963 (Magy. Könyvszle, 1963. 4. sz.).