Kezdőlap

Gutheil Jenő (Kaposvár, 1887. febr. 12.Veszprém, 1963. okt. 4.): pápai prelátus, káptalani levéltáros. Teológiai tanulmányait a bp.-i egy.-en végezte. Előbb káplán, 1913–14-ben kaposvári gimn. tanár, 1915–37-ben veszprémi teológiai tanár. Utána székesegyházi kanonok, egyben káptalani levéltáros és egyházmegyei főtanfelügyelő lett. 1948-ban pápai prelátus. Kéziratos munkát állított össze a levéltár Árpád-kori okleveleiről. F. m. A veszprémi Margit-romok és a Szent Margit-egyház (Múzeumi jelentések az 1928–29. évről, Veszprém, 1929); Magyarország és kereszténység Szent István előtt (Vigilia, 1960. 8. sz.); A veszprémi Szt. György egyház és konzerválása (Műemlékvédelem, 1960. 4. sz.).