Kezdőlap

Gutkeled Joakim (?? , 1277. ápr.): bán, ~ István legidősebb fia. 1263-ban Béla hg. főpohárnoka. V. István trónraléptekor 1270-ben horvát-szlavon bán lett (1272-ig). Nagy kegyben állt Erzsébet kir.-nénál, aki házasságát elősegítette, majd rávette arra, hogy a trónörököst elrabolja (1272). V. István halála után mint tárnokmester (1272–73, 1273–74 és 1275–76) öt évig jóformán ő vezette az ország kormányát, s bár kétszer megbukott, 1274-ben pedig Héder Henrikkel együtt csatát vesztett Fövénynél, bámulatos szívóssággal tartotta fenn magát. Része volt Béla macsói hg. meggyilkolásában is. Amikor 1275-ben utoljára tárnokmester lett, ő hozta létre a Kun László és Habsburg Rudolf közti szövetséget, mely II. Ottokár cseh kir. bukásához vezetett. 1276-ban horvát-szlavón bán lett. Tevékenysége nagyban elősegítette az oligarchák, főképpen a Kőszegiek tartomány úri hatalmának kialakulását, maga azonban ilyenre nem tudott szert tenni. A Blagaiakkal folytatott hadakozás során esett el. – Irod. Karácsonyi János: A magyar nemzetségek (II. Bp., 1901).