Kezdőlap

Guyon Richárd (Bath, Anglia 1813. márc. 31.Konstantinápoly, 1856. okt. 12.): honvéd tábornok, az 1848-i szabadságharc egyik forradalmi érzelmű katonai vezető alakja. Angol nemesi származású kadétként került az osztrák császári hadseregbe, ahonnan 1840. szept. 10-én kilépett és Bars vm.-ben mint bérlő gazdálkodott. 1848 nyarán csatlakozott a m. honvédséghez mint nemzetőrségi őrnagy, kitüntette magát a pákozdi és a schwechati csatákban; okt. 31-én Kossuth ezredessé neveztette ki. ~ vezette a Simunich elleni expedíciót, majd a visszavonulás során a nagyszombati csatában szembeszállt a császáriakkal. A téli hadjáratban a branyiszkói győzelemmel szabaddá tette a honvédség útját a debreceni kormányhoz. A tiszafüredi haditanácson szembeszállt Görgeyvel Dembinszky védelmében. Kossuth Komárom parancsnokává nevezte ki tábornoki rangban. Részt vett Komárom felszabadításában és megerősítésében. Görgey azonban politikai ellentétek miatt leváltotta. Ezután a délvidéki fronton a szabadságharc utolsó győzelmét aratta Nagyhegyes mellett, majd Bem vezérkari főnökeként részt vett a temesvári csatában. A vereség után átverekedte magát a határig és Töröko.-ba emigrált. A török hadseregben altábornagy, a krími háborúban az ázsiai török hadsereg főparancsnoka, amikor udvari intrikák következtében leváltották és megmérgezték. – Irod. Márkus László: G. R. (Bp., 1955.)