Kezdőlap

Gyallay Domokos, családi neve Gyallay-Pap (Bencéd, 1880. aug. 4.Bp., 1970. ápr. 11.): író, szerkesztő, tanár. A kolozsvári egy.-en szerzett tanári diplomát. Gyakorlótanári évei után bevonult és tisztként végigharcolta az I. világháborút. 1921-től újságíró Kolozsvárott és néhány évig tanár. A Magyar Nép c. képes hetilap felelős szerk.-je. A Magyar Nép könyvtára c. olcsó könyvsorozatban 1940-ig több mint félszáz olvasmányos szépirodalmi és ismeretterjesztő művet adott ki. 1924–30-ban a Pásztortűz c. irodalmi lap szerk.-je volt. Novelláskötetei 1921-től jelentek meg. Regényei közül kiemelkedik a Vaskenyéren (Kolozsvár, 1926) c., mely a torockói bányászok 18. sz.-i mozgalmáról szól. Utóbb írt művei, a népi romantika és a nacionalizmus felé közeledve már nem érték el az előzők irodalmi színvonalát. 1940–1944 között a Szebb jövőt c. lap szerk.-je. Tagja volt a Kisfaludy és a Petőfi Társaságnak. 1940-ben Corvin-koszorúval tüntették ki. 1945-től Bp.-en élt, 1946–48-ban négy kis színpadi játéka jelent meg, majd visszavonult az irodalmi élettől. – F. m. Ősi rögön (elb., Kolozsvár, 1921); Mindenre sor kerül (elb., Kolozsvár, 1924); A nagy tűz árnyékában (r., Kolozsvár, 1928); Falusi színház (jelenetek, Kolozsvár, 1928); Nyár Solymoson (r., Kolozsvár, 1938); Külön nóta (népi játék, Bp., 1940); Hívó hegyek (r., Bp., 1940); Egy födél alatt (összegyűjtött elb., Bp., 1943); A kontár (történeti játék, Bp., 1946); Ocsu a búzában (színmű, Bp., 1947); Fehér foltok (három kis játék, Bp., 1948); A tábornok paplana (jelenet, Bp., 1948); Erdélyi legendák (elbeszélések, Szent-Iványi Sándor előszavával, New York, 1968). – Irod. Kiss Ernő: Gy. D. (Pásztortűz, 1926. 5. sz.); Németh László: Gy. D. (Protestáns Szle, 1927); Jékely Zoltán: Gy. D. (Élet és Irod., 1970. 18. sz.).