Kezdőlap

Gyallay-Pap Zsigmond (Torda, 1909. jún. 7.Englewood, NewJersey, USA, 1975. máj. 1.): újságíró. Gyallay Domokos fia. Középisk.-it a kolozsvári unit. kollégiumban és a besztercei német tannyelvű ev. gimn.-ban végezte 1927-ben, majd a kolozsvári egy.-en jogot hallgatott. 1930 elejétől az Erdélyi Fiatalok c. újság munkatársa, a lap „Hogyan tanulmányozzam a falu életét? ” c. pályázatán díjat nyert. Dolgozata kibővítve 1931-ben A nép és az intelligencia címmel Az Erdélyi Fiatalok Falu-fúzetei sorozat 1. számaként jelent meg; tárgyilagosan mutatja be a kisebbségi m. értelmiségiek és a nép kapcsolatát, s javaslatot tesz falu és város kölcsönös megismerésére. A munkát egy új nézeteket valló demokratikus nemzedék első megnyilatkozásaként üdvözölték. 1931-32-ben az Erdélyi Fiatalok faluszemináriumának egyik előadója. Mint a Kévekötés c. lap munkatársa Áron levelei c. állandó sorozatában a városra került falusi fialok helyzetével foglalkozott. 1937-38-ban tett dániai tanulmányútjáról a Magyar Nép c. újságban számolt be. A 40-es években finn feleségével Helsinkibe költözött. – Irod. Paál Árpád: Gy.-P. Zs. tanulmánya a népről és az intelligenciáról (Erdélyi Fiatalok, 1931. 5-6. sz.); -Sp.- (Spectator): Politikai könyvek (Ellenzék, 1931. júl. 26.).