Kezdőlap

Gyalui Farkas (Gyalu, 1866. nov. 24.Kolozsvár, 1952. máj.): könyvtárigazgató, irodalomtörténész, író. Egy évig a bp.-i egy.-en orvosi tanulmányokat folytatott, 1885-től különböző kolozsvári lapok (Kolozsvári Közlöny, Magyarság, Erdélyi Híradó, Kolozsvár) belső munkatársa, s egyúttal a kolozsvári egy.-en irodalomtörténeti előadásokat hallgatott. 1892-ben bölcsészdoktori diplomát szerzett. 1891-től a kolozsvári egy.-i könyvtár tisztviselője, 1896-tól könyvtárőre, majd c. ig.-ja, 1919-től 1926-ig ig.-ja. 1901-ben magántanári minőségben megbízták a kolozsvári egy.-en megszervezett könyvtártudományi tanszék vezetésével. 1934-től a Petőfi Társ. tagja. A könyvtárosképzés intézményes rendezésének, a közművelődési könyvtár rendszernek egyik első úttörője. Több színművét játszották, néhány novelláskötete és számos irodalomtörténeti, történeti és könyvtártani írása jelent meg. – F. m. Az első erdélyi magyar hírlap (Kolozsvár, 1890); A kolozsvári egyetemi könyvtár szakcímjegyzéke (I–V., Kolozsvár, 1892–1902); Adatok a könyvnyomtatás történetéhez Magyarországon (Bp., 1902); Petelei Istvánról (Kolozsvár, 1912); A magyar színészet székely nagyjai (Kolozsvár, 1929); A Döbrentei-pályázat és a Bánk bán (Kolozsvár, 1931); Irodalmi munkásságom 1882–1933 (Kolozsvár, 1933); Hatvan éves irodalmi munkám. Név- és tárgymutató (Kolozsvár, 1943). Mindkettő műveinek sajátmaga által kiadott bibliográfiája. – Irod. Remete László: Gy. F. 1866–1952 (A könyvtáros, 1964. 2. sz.).