Kezdőlap

Gyarmathi Miklós (16. sz.): ref. teológus, hitvitázó. 1581-től Wittenbergben tanult, az 1590-es években a Zemplén vm.-i Királyhelmec prédikátora. Monoszlói Andrásnak a szentek tiszteletéről szóló, 1589-ben meg jelent munkájára adta ki kilenc év múlva feleletét. Munkájára Pázmány Péter válaszolt 1607-ben. – M. Keresztyéni felelet Monozloi András vesprini püspök és posoni prépost könyve ellen… (Debrecen, 1598). – Irod. Révész Imre: A magyarországi protestantizmus történelme (Bp., 1925); Peisch A.: Monoszlói András (Bp., 1941).