Kezdőlap

Gyenes Antal (Bp., 1946. jún. 10.Bp., 1986. máj. 2.): szociológus, a szociológiai tudomány kandidátusa (1977). Egy,-i tanulmányait 1964-69-ben a Leningrádi Áll. Egy.-en végezte. 1969-től az MTA Szociológiai Kutató Intézetében tudományos ösztöndíjas gyakornok, majd tudományos munkatárs. 1969-72-ben a műszaki fejlesztés szociológiai kérdéseivel, ill. a szovjet szociológia elméleti problémáival foglalkozott. 1972-től fő kutatási területe a szervezetszociológia, különösen a gazdasági szerveztek hierarchikus tagozódásának vizsgálata. – F. m. Hierarchia a gazdasági szervezetekben (Rozgonyi Tamással, Bp., 1974); A szervezet társadalmi tagozódása és az előmenetel (Rozgonyi Tamással, Bp., 1975); Szociológiai ismeretek (Rozgonyi Tamással, Bp., 1975); Az alá- és fölérendeltségi viszonyok a szervezetekben (Rozgonyi Tamással, Bp., 1981); A mezőgazdasági termelőszövetkezetek társadalmi gazdasági környezete (Bp., 1984).