Kezdőlap

Gyömrei Sándor (Nagykároly, 1892, júl. 15.Bp., 1957. jún. 24.): gazdaságtörténész, a történettudományok kandidátusa (1955). A lipcsei egy. bölcsészeti karán folytatott tanulmányai után 1916-tól a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara titkára volt, 1920-tól annak közlekedési osztályát vezette, később a Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára volt (1945-ig). 1945 után a főváros gazdaságtörténetére vonatkozó anyaggyűjtéssel foglalkozott. – F. m. A magyar gazdaságtörténetírás új útja (Bp., 1932); Az utazási kedv története (Bp., 1934); A vasút jövője (Bp., 1937); A székesfőváros gazdálkodásáról (Bp., 1946); Budapest gazdaságtörténete a manufaktúra korszakában (kandidátusi disszertáció, 1955).