Kezdőlap

Gyömrői Edit (Bp., 1896. szept. 8.London, 1987. febr. 10.): pszichoanalitikus, költő, író. Nagybátyja, Hollós István elmegyógyász megismertette Freud tanaival, 1918-ban jelen volt a Bp.-en tartott pszichoanalitikai világkongresszuson. Szociális érdeklődése és a háború elutasítása a m. progresszióhoz vonzotta. Kassák körében kezdte háborúellenes versekkel. Részt vett a Vasárnapi Kör összejövetelein. A Tanácsköztársaság alatt a közoktatásügyi népbiztosságon dolgozott. Verseskötetéről Lesznai Anna írt kritikát a Nyugat-ban (1919). Férjétől, Rényi Ervintől fia születése után csakhamar elvált. 1920-ban Bécsbe emigrált. Esernyőüzemi munkás, majd elárusító volt a Heller Verlag könyvüzletében. Baráti köréhez tartozott Hermann Broch, aki németre fordította néhány versét, Hans Eisler, Egon Erwin Kisch, Duczynska Ilona, Lesznai Anna, Balázs Béla, Sinkó Ervin és mások. 1923-33-ban Berlinben élt. Ruhatervező volt a filmgyárban, egy ideig szerkesztette a Rote Hilfe c. kommunista pártlapot, tolmácsolt, 1929-ben analitikus kiképzést kapott Otto Fenichel vezetésével. Féléves párizsi tartózkodása alatt megrendezte Tihanyi Lajos első párizsi kiállítását. 1933-ban Svájcba csempészte a Dimitrov-per anyagát, majd Bp.-re költözött. Pszichoanalitikus gyakorlatot folytatott. 1935-36-ban József Attilát is kezelte, aki a Nagyon fáj c. kötet legszebb szerelmes verseit hozzá írta. 1938-ban a zsidótörvény miatt praxisát nem folytathatta tovább. Férjével Ujvári Lászlóval Ceylonban telepedett le. Doktorátust szerzett keleti filozófiából, faliszőnyegeket és képeket szőtt. Ujvári László halála után Lyn Ludowyk angol Shakespeare-tudóssal kötött házasságot, akivel 1946-ban hazalátogatott. Ceylonból 1956-ban Londonba költözött. Nyolcvanéves koráig folytatott pszichoanalitikus gyakorlatot, az Anna Freud Intézetben analitikusokat képezett ki, nemzetközi kongresszusokon vett részt szakmai tanulmányokat publikált. Tagja volt az angol pszichoanalitikai társaságnak. Többször hazalátogatott. 1975-ben a bp.-i Pszichológiai Intézet meghívására előadást tartott. – M. Rényi Edit versei (Bp., 1919); Edith Ludowyk Gyomroi: The Analysis of a Young Concentration Camp Victim (The Psychoanalytic Study of the Child, 1963); Megbékélés (r.,Bp., 1979) – Irod. Vezér Erzsébet: Ismeretlen József Attila kéziratok (interjú Gy. E.-tel, Irod. tört., 1971. 3. sz.); Horpácsi Sándor: R. E.: Megbékélés (Kritika, 1980. 7. sz.); Horváth Béla: József Attila Gy. E.-hez írt versei (Életünk, 1980. 12. sz.); Vezér Erzsébet: Nagyon fáj. Gy. E. halálára (Élet és Irod., 1987. 8. sz.); Harmat Pál: Gy. E. (Irodalmi Újság, 1987. 2. sz.); Reismann Mariann:Gazdag, szép, hosszú élet (Új Tükör, 1987. 18. sz.).