Kezdőlap

Gyöngyösi Nándor (Gyöngyös, 1891Bp., 1967. júl. 30.): újságíró, közgazdász. Bp.-en közgazdász diplomát és filozófiai doktorátust szerzett. Irodalmi próbálkozások után haladó szellemű fővárosi lapok munkatársa lett. 1922-től 1925-ig Pozsonyban a Reggel c. napilapnál dolgozott. Belépett az FKgP-be, részt vett a II. világháború alatt kibontakozott nemzeti ellenállásban. 1945 után a Magy. Újságírók Orsz. Szövetségének (MUOSZ) főtitkára (1945–47). Szerk. a Magy. Orsz. Tudósító kőnyomatost, a MUOSZ hivatalos kiadványaként megjelent Sajtó Évkönyvet (1946). 1948-tól a Magy. Rádió hetilapjának szerk.-je volt, majd 1950-től 1955-ig a Közgazdasági Dokumentációs Központ vezetője. Emellett az Újságíró Iskola tanáraként is működött. – F. m. Gróf Széchenyi István szentenciái (1920); Egy álarcos lovag szerelmei (elb., Bp., 1922); A közgazdasági dokumentáció elmélete és gyakorlata (Bp., 1954); Műfajismeret. Révai József a vezércikkíró 1945–48 (Ujságíróiskola, Bp., 1966); Interjú (Újságíróiskola, Bp., 1966); Kommentár és glossza (Újságíróiskola, Bp., 1966).