Kezdőlap

Gyöngyössi János (Kraszna, 1741. nov. 4.Újtorda, 1818. márc. 15.): ref. lelkész, költő. Kolozsvárt és Leidenben tanult, majd haláláig újtordai ref. lelkész. Mesterkélt rímes-időmértékes versei (leoninusok) nagy feltűnést keltettek. Kazinczy éles bírálatának hatására megpróbált rímtelen klasszikus verseket is írni, de ezek kiadatlanok maradtak. – M. Gy. J.-nak magyar versei… (Szatsvay Sándor kiadása, Bécs, 1790; bőv. kiad. I–II. Pest, 1802–03). – Irod. Négyesy László: A mértékes magyar verselés története (Bp., 1892).