Kezdőlap

Győrffy Pál (Gyergyószentmiklós, 1681Mikháza, 1748. jan. 5.): Ferenc-rendi szerzetes, egyháztörténetíró. A csíksomlyói kolostorban tanult teológiát. 1708-ban szentelték pappá. 1715-től a mikházi, majd a szárhegyi-somlyói házaknak főnöke. 1721–24-ben és 1729–32-ben a provincia őre, 1732–35-ben provinciálisa. Ő helyezte át a teológiai főisk.-t Csíksomlyóról Kolozsvárra. Rendezte a provincia levéltárát, bevezette a provinciálisi protocollumokat. Megírta az erdélyi ferencesek történetét. – M. Ortus, progressus, vicissitudines, excisi et restauratio olim Custodiae, nunc ab anno 1729 Provinciae Transsylvaniae ord. m. s. p. v. Francisci... (Csíksomlyó, 1737).